1. Sklep internetowy TANIE ŁAZIENKI, działający pod adresem www.tanielazienkilazienki.pl prowadzony jest przez firmę ISNET Jolanta Ściężor z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa w dniu 2008-02-04 pod nr ewidencyjnym 901/2008, z siedzibą os. Złotego Wieku 91, 31-618 Kraków , NIP: 677-213-42-58, REGON: 356529680 i umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu oraz osobiście w biurze na os. Złotego Wieku 91, 31-618 Kraków.
 2. Cookies (Ciasteczka)
  Niektóre obszary www.tanielazienki.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Przykładem wykorzystania cookies w sklepie www.tanielazienki.pl może być tzw. koszyk zakupów w którym przechowywane są wybrane przez kupującego produkty. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
 3. Wszystkie towary w naszym sklepie są nowe i posiadają gwarancję producenta.
 4. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.tanielazienki.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.Ponadto podane ceny nie stanowią oferty handlowej.
 5. Warunkiem realizacji zakupu jest podanie kompletnych danych w tym numeru telefonu w celu potwierdzenia zamówienia i sprawdzenia zgodności danych.
 6. Przed zakupem prosimy o kontakt telefoniczny w celu sprawdzenia dostępności danego towaru na magazynie(ilość towaru dostępna na sklepie internetowym, nie jest ilością wiążącą stanu faktycznego).
 7. Potwierdzenie przez klienta zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży i przyjęciem oferty sklepu.
 8. Złożenie zamówienia przez klienta nie jest podstawą do jego zrealizowania. Sprzedawca ma prawo odmówienia realizacji zamówienia, bez podania przyczyny.
 9. W przypadku towarów nietypowych, o niskim współczynniku dostępności, sprowadzanych na indywidualne zamówienie Nabywcy może zostać pobrany zadatek na poczet realizacji zamówienia. Wysokość zadatku będzie ustalana indywidualnie pomiędzy pracownikiem Sklepu a Nabywcą.
 10. Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów istnieje możliwość zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni bez podawania przyczyny informując o tym fakcie sklep Taniełazienki poprzez wypełnienie formularza o odstąpieniu od umowy i przesłanie go na adres sklep@tanielazienki.pl bądź pocztą na adres: Taniełazienki os.Złotego Wieku 91,31-618 Kraków.Zwrot zostanie przyjęty jedynie w przypadku, jeśli dany produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób uszkodzony. Zwrot wartości produktu wpłynie na wskazane konto bankowe.
 11. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru
 12. Wycena wykonana pod konkretnego klienta jest zawsze całościowa, ważna 2dni od momentu odesłania maila zwrotnego z wyceną.
 13. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
 14. Zakupiony towar dostarczany jest do klienta firmą kurierską lub odbierany osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu.
 15. Koszty dostawy uzależnione są od rodzaju zakupionego towaru.
 16. Koszty przesyłki ponosi kupujący.
 17. Kurier/kierowca nie ma obowiązku wniesienia towaru.
 18. Zalecamy otworzenie przesyłki w obecności kuriera i sprawdzenie czy przesyłka nie jest w środku uszkodzona. W przypadku uszkodzeń proszę o sporządzenie Protokołu Szkody (kurier musi posiadać taki dokument). Nie spisanie Protokołu Szkody na formularzu kuriera powoduje, że uszkodzonej przesyłki nie można reklamować.
  Uszkodzony towar należy przechować do czasu rozpatrzenia reklamacji.
 19. Wagi podane przy opisie produktu są jedynie wagami orientacyjnymi w celu wyznaczenia kosztu transportu. Prosimy się nimi nie sugerować.
 20. Terminy podane w dniach na stronie sklepu internetowego są dniami roboczymi (bez Świąt i weekendów). Towar dostępny w magazynie wysyłany jest do klienta następnego dnia roboczego od zaksięgowania płatności. 
 21. Nie wysyłamy towaru poza granice Polski.
 22. Towary które mają status Promocji są w cenach promocyjnych do wyczerpania zapasów.
 23. REKLAMACJE: Sklep Taniełazienki przestrzega obowiązku dostarczania produktów bez wad. Sprzedawca stosuje procedurę rozpatrywania reklamacji w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym w art. 556-576.Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną Lub prawną(rękojmia).W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym. Reklamacje z tytułu rękojmi można zgłaszać drogą pocztową na adres: Taniełazienki os.Złotego Wieku 91 31-618 Kraków bądź w formie elektronicznej na adres:sklep@tanielazienki.pl. Reklamacja powinna zawierać :dowód zakupu, opis zauważonej wady, zdjęcia, adres gdzie towar się znajduje wraz z telefonem kontaktowym. Sklep Taniełazienki ustosunkuje się do poprawnie przesłanej reklamacji nie później niż w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia.
 24. Sklep TANIELAZIENKI umożliwia dokonanie zakupu poprzez następujące formy płatności: wpłata na konto,za pobraniem, przelew przy pomocy systemu Dotpay.pl, płatność gotówką .
 25. Towar sprowadzony na indywidualne zamówienie klienta nie podlega zwrotowi.
 26. Zdjęcia zamieszczone przy każdym towarze mogą różnić się od oryginału.
 27. W przypadku płytek ceramicznych klient ma obowiązek sprawdzenia zamówienia pod względem tonacji oraz kalibracji.
 28. Wymiar nominalny płytek różni się od wymiaru rzeczywistego Według Polskiej Normy – PN-EN 14411: a) Wymiar nominalny – wymiar stosowany do opisania wyrobu na opakowaniu; b) Wymiar rzeczywisty – wymiar otrzymany w wyniku pomiaru płytki zgodnie z ISO 10545-2.
 29. „Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e – mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep https://tanielazienki.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie https://tanielazienki.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).”
 30. J. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych1.    Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim – z wyjątkiem opisanym w pkt.2. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.2.    W przypadku sprzedaży produktów poprzez Sklep Tanielazienki w celu dostarczenia produktów do Klienta dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek – firmom kurierskim – wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia a w przypadku skorzystania z systemu płatności bezpośrednich on-line – administratorowi systemu płatności.3.    Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu Tanielazienki.pl jest firma: Isnet Jolanta Ściężor os.Złotego Wieku 91,31-618 Kraków. Nip:677-213-42-584.    Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą i Klientem i zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.

  5.    Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym czasie.

  6.    Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy. Zgodę na rejestrację i przetwarzanie danych osobowych Konsument wyraża jawnie przed rejestracją w systemie.

  7.    Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych Klienta:

  ·      nazwisko i imię lub nazwa firmy Klienta;

  ·      w przypadku firmy numer ewidencyjny NIP;

  ·      adres do wysyłki produktów;

  ·      adres e-mail Klienta;

  ·      numer telefonu kontaktowego Klienta;

 31. Postanowienia końcowe
  10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Tanielazienki.pl a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Tanielazienki.pl a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu Tanielazienki.pl
  10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.